Scroll Top
Μοιρέικα Βραχναιίκων, Πάτρα
2614017924

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΠΑΤΡΑΣ - Συχνές Ερωτήσεις
Απαντησεισ για την ανακυκλωση υλικων
1

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα από το άρθρο 30 του Ν.4819/2021 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010 οποιοδήποτε οικοδομικό έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο παράγει απόβλητα ΑΕΚΚ οφείλει να συνοδεύεται από σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων. Τα απόβλητα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένους χώρους προκειμένου να διαχειριστούν/επεξεργαστούν με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους.

Εφόσον το έργο παράγει απόβλητα είναι υποχρεωτικό για την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
Σε αντίθετη περίπτωση υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση από τον μηχανικό ότι από τις εργασίες δεν προκύπτουν απόβλητα.

Η μεταφορά των αποβλήτων πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένες εταιρείες
μεταφοράς ΑΕΚΚ.

Αυτοδιαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά των εργασιών μπορεί να γίνει μόνο σε ανέγερση νέας οικοδομής και αφορά μόνο τα χώματα της εκσκαφής.Τα λοιπά απόβλητα από τις υπόλοιπες οικοδομικές εργασίες πρέπει υποχρεωτικά να οδηγηθούν σε μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Η εταιρεία μας προσπαθεί και έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις συνεργασίες της με περισσότερα από ένα ΣΣΕΔ, να διαθέτει ευρύ τιμοκατάλογο με τη δυνατότητα της επιλογής, στον ιδιώτη ή την τεχνική εταιρεία. Το κόστος απόθεσης των αποβλήτων σε μονάδα ανακύκλωσης εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του ΣΣΕΔ και από το είδος των αποβλήτων.Μείωση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί με το διαχωρισμό των αποβλήτων, πριν φτάσουν τα απόβλητα στη μονάδα ανακύκλωσης.

Κατά την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών οι ποσότητες που προκύπτουν, οδηγούνται από πιστοποιημένους μεταφορείς, ζυγίζονται και τιμολογούνται βάση του ΕΚΑ. Μετά το πέρας των εργασιών και εφόσον έχει πληρωθεί το κόστος υποδοχής των αποβλήτων εκδίδεται η βεβαίωση.

Δεν υπάρχει σαφές αποδεκτό όριο των αποκλίσεων. Ωστόσο, αν είναι αρκετά μεγάλη η απόκλιση, θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τον μηχανικό του έργου. Πάραυτα, ο μηχανικός θα πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την εκτίμηση των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την συμπλήρωση του ΣΔΑ.

Η εγγυητική επιστολή προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, και κατατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.Υπολογίζεται στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ή στο 0,2% του προϋπολογισμού εάν πρόκειται αποκλειστικά για έργο εκσκαφής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων.

Το ΣΔΑ είναι ο πίνακας εκτίμησης των παραγόμενων αποβλήτων ενός οικοδομικού έργου και συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό ( Λήψη εδώ ).

Από τις 7 Οκτωβρίου 2020, ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες φορτηγών, καθώς και για επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επαγγελματική βάση. Σύμφωνα με τον Ν. 4685/2020 οι παραπάνω επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένες:
α) να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012
β) να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα αναγράφει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και ότι καλύπτεται η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση με υποχρεωτικό ασφαλισμένο κεφάλαιο κατ ελάχιστο 100.000 ΕΥΡΩ. Πρόκειται ουσιαστικά για ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν 4685/2020 και,
γ) να συνεργάζονται με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.
Η υποχρέωση έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς καταργείται.